Decyzja SKO korzystna dla odkrywki Tomisławice

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice.

Informację o wydaniu decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie Zarząd Zespołu Elektrowni PAK SA oraz PAK KWB Konin SA otrzymał 23 stycznia br. „Orzeczenie SKO przyjmujemy z satysfakcją i zadowoleniem. Tym bardziej, że sprawa toczy się już od ponad dziesięciu lat. Mamy świadomość, że korzystne dla PAK KWB Konin SA orzeczenie SKO w Koninie nie kończy formalnie postępowania, ale jest jednak pozytywną oceną naszych działań prowadzonych na funkcjonującej odkrywce Tomisławice” – napisał w oświadczeniu pełniący obowiązki prezesa ZE PAK SA Marcin Ginel.

Decyzję środowiskową, stanowiącą podstawę dla funkcjonowania odkrywki, wydał w sierpniu 2007 roku wójt gminy Wierzbinek. Dokument ten został zakwestionowany przez kilku mieszkańców Sadlna i Piotrkowa Kujawskiego, którzy złożyli wniosek do SKO w Koninie o wstrzymanie wykonania decyzji wójta. W obronie Tomisławic zaprotestowali wówczas pracownicy kopalni Konin.

W marcu 2009 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze uznało, że decyzja środowiskowa jest ważna, zatem budowa odkrywki Tomisławice może być kontynuowana.

To postanowienie nie zakończyło sprawy, w następnych latach była ona rozpatrywana przez sądy administracyjne, w tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w orzeczeniu datowanym na 18 stycznia br. ponownie odmówiło stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej dla odkrywki Tomisławice. Oznacza to, że decyzja wydana przez wójta gminy Wierzbinek jest nadal obowiązująca.

Orzeczenie SKO, mimo iż nie jest ostateczne (stronom przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy), stanowi niewątpliwie pozytywny sygnał dla PAK KWB Konin, która prowadząc działalność wydobywczą spełnia wszystkie warunki związane z ochroną środowiska i oddziaływaniem odkrywek na otoczenie. Pracownicy kopalni mają nadzieję, że decyzja SKO jest krokiem w kierunku ostatecznego, korzystnego dla spółki, zakończenia sprawy, rozpatrywanej już od ponad dekady.