Decyzja środowiskowa dla odkrywki Tomisławice zgodna z prawem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 czerwca 2020 r.

oddalił skargę, organizacji ekologicznej oraz osoby fizycznej, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie, w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej  wydanej w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez Wójta Gminy Wierzbinek dla odkrywki Tomisławice.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu oznacza, że decyzja środowiskowa związana z eksploatacją odkrywki węgla brunatnego Tomisławice PAK KWB Konin (spółka zależna od Spółki ZE PAK SA), jest zgodna z prawem i cały czas pozostaje w obrocie prawnym.