Na dobrej drodze

Od początku lipca mieszkańcy gminy Kazimierz Biskupi mogą korzystać z wyremontowanej drogi, łączącej dwa sołectwa, Nieświastów i Komorowo, znacznie skracającej dojazd do siedziby gminy. Remont drogi został w całości sfinansowany przez PAK KWB Konin.

To efekt ubiegłorocznych uzgodnień pomiędzy kopalnią a gminą. Na mocy przyjętych postanowień w grudniu 2019 r. spółka nieodpłatnie przekazała gminie trzy obiekty drogowe i zobowiązała się pokryć koszty remontu drogi Nieświastów – Komorowo. Na odcinku o długości 800 m wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego oraz poszerzono jezdnię z 4 m do 5,5 m.

Dziękujemy, że kopalnia sfinansowała remont tego obiektu. Prace zostały wykonane bardzo  szybko i sprawnie. Mieszkańcy już sobie skracają przejazd; bez tej drogi, żeby dojechać do siedziby gminy, musieliby nadłożyć minimum 12 km. Jest to więc odcinek bardzo ważny komunikacyjnie, a przede wszystkim umożliwia bezpieczny przejazd. Musimy pamiętać, że zdrowie i życie naszych mieszkańców to wartość nadrzędna. Odbiór społeczny tego przedsięwzięcia jest więc bardzo dobry – mówi Grzegorz Maciejewski, wójt gminy Kazimierz Biskupi. 

Prezes zarządu kopalni Paweł Markowski zaznaczył: Chcemy współpracować ze wszystkimi gminami, taka jest filozofia spółki. Dzisiaj w swoim władaniu mamy ponad 5 tysięcy hektarów, są to grunty, drogi, różne obiekty. Jeżeli nie są już nam potrzebne, a mogą służyć społeczności lokalnej, to będziemy je przekazywać gminom.

Kazimierz Biskupi jest pierwszą gminą, z którą kopalnia uregulowała stan prawny wszystkich obiektów drogowych.

Wyremontowana droga od strony Nieświastowa
Przedstawiciele kopalni i gminy podczas otwarcia drogi