Będzie nowe jezioro

Pozostałości już wyeksploatowanej części odkrywki Jóźwin stanowią bardzo różnorodny teren – są to pola, kompleks rekreacyjny i tereny leśne. Natomiast w nadal czynnej części odkrywki od kilku lat trwa formowanie zbiornika końcowego.

Koncepcja zagospodarowania tego obszaru przewiduje utworzenie akwenu w wyrobisku końcowym. Zgodnie ze wstępnym projektem powierzchnia zwierciadła wody sięgnie 840 hektarów. Będzie to zatem największe jezioro, jakie pozostawi po sobie kopalnia Konin. 

Formowanie zbiornika obejmuje dwie fazy. Pierwsza, polegająca na usypaniu skarp przez zwałowarki, już jest realizowana. Faza druga to profilowanie skarp za pomocą spycharek, ten etap będzie prowadzony po zakończeniu zwałowania i potrwa trzy lata.

Ze względu na dużą powierzchnię akwenu, trzeba założyć dłuższy okres jego zalewania. Początkowo proces ten wspomoże bariera pomp, usytuowana po stronie północnej i wschodniej, która pozwoli uchronić skarpy przed erozją wodną i niekontrolowanym obsunięciem. Następnie  – zgodnie z przyjętą koncepcją – zbiornik będzie się napełniał w sposób naturalny, poprzez odbudowywanie się wód gruntowych i infiltrację wody z dna i skarp. 

Akwen utworzony w wyrobisku końcowym nie będzie jedynym jeziorem pozostałym po odkrywce Jóźwin. Oczko wodne jest najatrakcyjniejszą częścią Kleczewskiej Malty, czyli Parku Rekreacji i Aktywności Fizycznej, a od strony zachodniej Kleczewa powstaje jeszcze jeden duży 520-hektarowy zbiornik stanowiący pozostałość odkrywki Kazimierz Północ. W przyszłości miasto będzie więc otoczone jeziorami.  

Fot. Piotr Ordan

Zwałowarka A2RsB 8800 usypuje skarpę przyszłego zbiornika