Pokłon świętej Barbarze

Miniona Barbórka była z pewnością nietypowa, niepodobna do żadnego poprzedniego górniczego święta. Zdarzało się przed laty, że odwołano Karczmę Piwną i Comber Babski, bywały skromne barbórkowe spotkania, bez udziału gości spoza kopalni, ale nigdy nie zabrakło wspólnej mszy ani przemarszu górników ulicami Konina przy dźwiękach górniczej orkiestry.

W tym roku ze względu na wyjątkowe okoliczności, zagrożenie epidemiczne, wspólne uroczystości zostały odwołane. Nie było centralnej mszy ani zwyczajowej akademii, odwołany został barbórkowy koncert Orkiestry Dętej Kopalni Konin oraz tradycyjne biesiady.

Natomiast zgodnie ze zwyczajem w dzień poprzedzający górnicze święto zostały złożone kwiaty pod pomnikiem świętej Barbary w Kleczewie. W krótkiej ceremonii wziął udział zarząd PAK KWB Konin i spółki PAK Górnictwo oraz reprezentant Zespołu Elektrowni PAK. Zarządom towarzyszyli przedstawiciele dozoru spółek, Rady Pracowników, koła zakładowego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa oraz związków zawodowych. Delegacje złożyły wiązanki kwiatów, pochyliły się sztandary, a po skończonej uroczystości prezes Paweł Markowski w krótkich słowach podziękował za pracę w mijającym roku. 

Czwartego grudnia zostały odprawione msze w intencji górników i ich rodzin w dziewięciu parafiach: w kościołach w Koninie i Turku, a także w Kleczewie, Kazimierzu Biskupim, Kramsku i Ślesinie. Świątynie udekorowane zostały kwiatami i górniczymi flagami, księża w kazaniach nawiązywali do barbórkowego święta. Pracownicy spółek mogli uczestniczyć w nabożeństwach indywidualnie.

Fot. Krzysztof Wesołowski