Sprzedaż nieruchomości z Grupy Kapitałowej ZE PAK

Grupa Kapitałowa ZEPAK ogłoszą przetarg otwarty na sprzedaż nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim.
Sprzedający: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S. A. (poz. 1,2,4) i ZE PAK Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin (poz. 3).
Przedmiot sprzedaży:

1. Budynek biurowy w Kleczewie.
2. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie.
3. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim (własność ZE PAK S.A.).
4. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi.

Szacowana cena netto:
1. Budynek biurowy w Kleczewie: 2 235 000 PLN.
2. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie: 2 122 200 PLN.
3. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim 1 386 600 PLN.
4. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi: 14 076 835 PLN.
(sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% VAT)

Oferty można składać w okresie od 09 stycznia do 16 stycznia 2023r. wg zasad ujętych w zaproszeniu.

Pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży można składać w okresie od 26 października do 30 grudnia 2022r do osoby prowadzącej postępowanie: Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@zepak.com.pl
Nieruchomości można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Jackiem Semlą tel. 63/247 37 73, e-mail: semla.jacek@zepak.com.pl

Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie Platformy Logintrade (www.kwbkonin.pl, w zakładce „Dla dostawców”).

https://kwbkonin.logintrade.net/zapytania_email,1451946,d525329d64cc4df2b69e498e2139486e.html

Załącznik nr 1 – Opis szczegółowy