Więcej wody dla jezior

Dwa pokopalniane zbiorniki – Kleczew i Jóźwin – staną się częścią systemu poprawiającego stan stosunków wodnych we wschodniej Wielkopolsce.  Działanie prowadzące do tego celu podjęło Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz ZE PAK S.A. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 8 listopada w Wilczynie.

Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej w regionie środkowej Warty, a także odbudowa zasobów wodnych w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego nastąpi poprzez wykorzystanie zbiorników powyrobiskowych odkrywek Kazimierz Północ i Jóźwin II B oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód. Zadanie to będzie zrealizowane w latach 2022-2025 po uzyskaniu finansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Projekt podzielono na dwa etapy. Pierwszy obejmuje modernizację pompowni Pątnów i Morzysław znajdujących się na Kanale Ślesińskim, działanie to będzie współfinansowane przez PGW Wody Polskie. W drugim etapie zbudowany zostanie układ łączący Jezioro Gosławskie ze zbiornikiem Kleczew, składający się z rurociągu, pompowni i kanałów otwartych, o  wydajności projektowej do 1,5 m3/s. Koszty budowy oceniono na 35 mln zł, z czego 30% pokryją sygnatariusze listu, a 70 % ma pochodzić z dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Wykonanie tych prac pozwoli na odbudowę zasobów wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz poprawi sytuację hydrologiczną w rejonie zamkniętych już konińskich odkrywek. PGW Wody Polskie podało, że spodziewane efekty tych działań to odbudowa zasobów akwenów Pojezierza Gnieźnieńskiego na poziomie 75 mln m3,  utworzenie nowych zbiorników wodnych o łącznej pojemności ponad 370 mln m3, odtworzenie mokradeł na obszarze kilku tysięcy hektarów oraz odbudowa zasobów wód podziemnych o ponad 500 mln m3.

Sygnatariuszami listu intencyjnego, oprócz PGWWP i ZE PAK, jest województwo wielkopolskie oraz zainteresowanie powiaty i gminy regionu konińskiego.

Na zdjęciach zbiornik Kleczew oraz odkrywka Jóźwin – teren przyszłego akwenu. Fot. Dagmara Frydrychowicz