Komunikat o zamknięciu przez Komisję Europejską postępowania dotyczącego budowy i eksploatacji odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice”

11 kwietnia 2019 roku zamknięte zostało postępowanie Komisji Europejskiej (KE) przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (UE) w sprawie uchybienia dot. ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (naruszenie nr. 2008/4796) w związku z budową i eksploatacją odkrywki węgla brunatnego „Tomisławice” przez PAK KWB Konin SA.

Postępowanie zostało zamknięte na podstawie wykładni dokonanej przez Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawach C 117/03 Dragaggi oraz C244/05 Bund Naturschutz.

Informację o zakończeniu postepowania przekazał, w piśmie z dnia 10 września 2019 roku, do Prezesa Zarządu PAK KWB Konin SA, Dyrektor Departamentu Zarządzania Środowiskiem Ministerstwa Środowiska, zawiadamiając, że Komisja Europejska zaakceptowała wyjaśnienia strony polskiej w tej sprawie.

Informacje odnośnie zamknięcia postępowania, pozytywną dla PAK KWB Konin SA, można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej pod adresem:

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/index.cfm?lang_code=EN&typeOfSearch=true&active_only=2&noncom=0&r_dossier=&decision_date_from=01%2F04%2F2019&decision_date_to=14%2F04%2F2019&EM=PL&title=&submit=Search