Praca w czasie pandemii

Z powodu pandemii w PAK KWB Konin podjętych zostało szereg działań mających na celu zredukowanie  zagrożenia koronawirusem.

Wyznaczono koordynatora współpracującego z zespołem do spraw minimalizacji zagrożeń, działającym w Zespole Elektrowni PAK. Na terenie kopalni rozwieszona została instrukcja informująca o postępowaniu w razie podejrzenia o zakażenie wirusem COVID-19. Wszyscy pracownicy zostali zobowiązani do zapoznania się z tymi informacjami.

Przy wejściu na teren kopalni obowiązuje pomiar ciepłoty ciała, każda wchodząca osoba ma badaną temperaturę za pomocą kamer termowizyjnych. W razie wątpliwości pracownicy ochrony dokonują pomiarów indywidualnych. Podobnie jest w przypadku wjazdu samochodem, kierowca poddaje się badaniu. Osoby wchodzące i wychodzące mają obowiązek zachować między sobą przynajmniej 1,5 m odległości.

Na bieżąco dezynfekowane są miejsca częstego bezpośredniego kontaktu, jak klamki, wyłączniki światła czy poręcze – spółka sprzątająca zobowiązała się do dodatkowego wykonywania tych czynności.

Zostały zakupione preparaty odkażające: pojemniki stacjonarne zamocowano przy wejściach do budynków administracyjnych i łaźni, a przenośne są dostępne w wyznaczonych miejscach, by pracownicy mogli zdezynfekować sprzęt elektroniczny lub pulpit sterowniczy na maszynie.

Pracownikom spółki przypomniano o konieczności częstego mycia rąk. Zalecono także ograniczenie kontaktów służbowych do niezbędnego minimum oraz rezygnację ze spotkań w grupach. Pracownicy bezpośrednio obsługujący interesantów i klientów używają maseczek ochronnych.

Dokonano przeglądu stanowisk pracy i tam, gdzie jest to możliwe, pracownicy wykonują pracę zdalną. Na terenie zakładu górniczego na wszystkich odkrywkach została wprowadzona praca rotacyjna.