Wiosenny pejzaż

Pierwsze dni maja upłynęły pod znakiem słońca. Przyroda gwałtownie przyspieszyła, rośliny wypuściły nowe pędy i choć listki jeszcze nie w pełni się rozwinęły, to zmiana była zauważalna, także na terenie wokół zbiornika wodnego powstającego w miejscu wyrobiska dawnej odkrywki Lubstów. Zwałowisko zewnętrzne, gęsto porośnięte drzewami i krzewami, pięknie wtopiło się w otaczający krajobraz, co dowodzi skuteczności zabiegów rekultywacyjnych. Całości obrazu dopełniają przyległe pola, na których zieleni się zboże i sam akwen połyskujący między coraz wyższymi drzewami.

W części zwałowiska wewnętrznego czynnej odkrywki Jóźwin również nie ma już śladu po górniczej działalności. Teren na wschód od Kleczewa został sprzedany osobom prywatnym. Na miejscu dawnego wyrobiska powstały pola uprawne, zbudowano też dwanaście turbin wiatrowych, górujących nad okolicą. Znak czasu, ale też dowód na to, że obszar pogórniczy daje wiele możliwości i można go wykorzystać w rozmaity sposób.

Fot. Piotr Ordan

Na zdjęciach zwałowisko wewnętrzne odkrywki Jóźwin (1 – 6) oraz jezioro i zwałowisko zewnętrzne po Lubstowie (7 – 11)