Z lotu drona

Wyrobiska górnicze kopalń węgla brunatnego z biegiem lat przekształcają się w tereny leśne lub rolne oraz zbiorniki wodne. Widać to doskonale z lotu drona.

W regionie konińsko–turkowskim w miejscu dawnych odkrywek kopalń Konin i Adamów powstało już 10 akwenów. Tworzonych jest 7 dalszych, a planowanych 5 kolejnych.

Największym z już utworzonych zbiorników jest akwen po odkrywce Pątnów, ma powierzchnię 346 ha. Sąsiaduje z Jeziorem Mikorzyńskim, które bez uszczerbku przetrwało 40-letnią działalność odkrywki.

Od kilku lat zbiornik eksplorują płetwonurkowie z Centrum Nurkowego DeepDiving, którzy nad brzegiem założyli Bazę Nurkową Honoratka.

Jeszcze bardziej okazale będzie się prezentował akwen powstający w miejscu odkrywki Lubstów. Powierzchnia zwierciadła wody wyniesie 472 ha, znacznie przewyższając położone nieopodal Jezioro Lubstowskie.

Zbiornik tworzony w miejscu wyrobiska odkrywki Kazimierz Północ także będzie miał imponująca wielkość – powierzchnia zalewu wyniesie 522 ha.

Napełniający się szybko akwen jest położony w Kleczewie, jego mieszkańcy będą mieli wkrótce do dyspozycji spore jezioro.

Pamiątką po odkrywce Drzewce jest niewielkie, zajmujące 33 ha, jeziorko Bilczew, które ładnie się wkomponowało w otaczający go krajobraz gminy Kramsk.

Drugim zbiornikiem po tej odkrywce będzie akwen utworzony w wyrobisku końcowym.

Ciekawy przypadek stanowi zbiornik Przykona, który powstał na zwałowisku wewnętrznym odkrywki Adamów w czasie, gdy jeszcze trwała eksploatacja złoża. Dziś jest to popularne miejsce wypoczynku.

Po tej odkrywce powstaną jeszcze dwa zbiorniki: Adamów Pośredni i Adamów Końcowy. Tworzenie tego ostatniego prezentuje zdjęcie poniżej.


W wyrobisku odkrywki Bogdałów pojawił się niewielki 9,5-hektarowy akwen o tej samej nazwie.

Urokliwe jeziorko, otoczone gęstwiną drzew, zostało przekazane Lasom Państwowym.

Z kolei po odkrywce Koźmin pozostaną aż cztery zbiorniki: Janiszew (56 ha), Koźmin (121 ha), Głowy (95 ha) oraz Koźmin Końcowy (149 ha). Na ostatnim zdjęciu pomiędzy Janiszewem a Koźminem można zauważyć niedawno wybudowaną farmę fotowoltaiczną.

Fot. Michał Szelest