Sprzedaż nieruchomości z Grupy Kapitałowej ZE PAK

Grupa Kapitałowa ZEPAK oferuje do sprzedaży nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim, w gminie Sompolno w miejscowości Police.

Sprzedający:  AQUAKON Sp. z.o.o. w likwidacji

Przedmiot sprzedaży:

  1. Budynek produkcyjno-magazynowy w miejscowości Police. Księga wieczysta nr  KN1K/00044689/4 prowadzona przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kole. Działki 820, 822,891/3.
  2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu w miejscowości Police. Księga wieczysta nr: KN1K/00040761/5 prowadzona przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kole. Działka 806.

Szacowana cena netto (bez podatku VAT):

  1. Budynek produkcyjno-magazynowy w miejscowości Police: 1.840.668,00 PLN.
  2. Prawo wieczystego użytkowania gruntu w miejscowości Police: 6.231,00 PLN.

Oferty można składać w okresie od 25 kwietnia do 6 maja 2022r. wg zasad ujętych w zaproszeniu.

Pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży można składać w okresie  od 22 marca do 22 kwietnia 2022r. do osoby prowadzącej postępowanie: Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@zepak.com.pl

Nieruchomości można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem  Przemysławem Olczakiem  tel. 882 060 198, e-mail: Olczak.Przemyslaw@pakgornictwo.com.pl

Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie Platformy Logintrade (www.kwbkonin.pl, w zakładce „Dla dostawców”).

Link do mapy Google: https://goo.gl/maps/DwEAQpn79s34LF9J9