Koniec nadkładu na Drzewcach

Zbliża się koniec eksploatacji złoża Drzewce, widomym tego znakiem jest zakończenie zdejmowania nadkładu. Stało się to w piątek 11 marca 2022 roku.

Ostatnie metry sześcienne nadkładu zdjęła koparka SchRs 900, ta sama, która 5 sierpnia 2005 roku rozpoczęła zbieranie skały płonnej na polu Bilczew. Poza nią zadanie to wykonywało kilka innych maszyn, w ostatnim czasie były to koparki SRs 1200/6 oraz Rs 560/4. W sumie przez 17 lat funkcjonowania układu KTZ na odkrywce Drzewce zdjęto 166 615 tys. m3 nadkładu.

Obecnie w wyrobisku pracują dwie koparki, Rs 560/4 oraz Rs 400, które eksploatują węgiel. Wydobycie będzie prowadzone jeszcze przez kilka miesięcy; ostatnia tona węgla zostanie wydobyta w połowie roku.

Projekt zagospodarowania terenu po odkrywce przewiduje utworzenie zbiornika wodnego w wyrobisku końcowym. Na miejscu nadal pracuje zwałowarka A2RsB 5000, która formuje plażę i końcowe zwałowisko. Odsypuje również plac postojowy, na  który zostaną przetransportowane wszystkie maszyny podstawowe po zakończeniu swojej pracy w odkrywce.

Fot. Tomasz Siodła