Sprzedaż nieruchomości z Grupy Kapitałowej ZE PAK

Grupa Kapitałowa ZEPAK oferuje do sprzedaży nieruchomości w Wielkopolsce, w powiecie konińskim.
Sprzedający: PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S. A. (poz. 1,2,4) i ZE PAK Spółka Akcyjna, ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin (poz. 3).
Przedmiot sprzedaży:

 1. Budynek biurowy w Kleczewie.
 2. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie.
 3. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim (własność ZE PAK S.A.).
 4. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi.

Szacowana cena netto:

 1. Budynek biurowy w Kleczewie: 2 235 000 PLN.
 2. Budynek wielofunkcyjny w Kleczewie: 2 122 200 PLN.
 3. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim 1 386 600 PLN.
 4. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi: 14 237 900 PLN.(sprzedaż nieruchomości opodatkowana 23% VAT)

Oferty można składać w okresie od 23 czerwca do 30 czerwca 2022r. wg zasad ujętych w zaproszeniu.

Pytania dotyczące przedmiotu sprzedaży można składać w okresie od 24 maja do 17 czerwca 2022r do osoby prowadzącej postępowanie: Dariusz Tusznio, e-mail: Tusznio.Dariusz@zepak.com.pl
Nieruchomości można oglądać po telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panem Jackiem Semlą tel. 63/247 37 73, e-mail: semla.jacek@zepak.com.pl
Szczegółowe warunki przetargu udostępnione są na stronie Platformy Logintrade (www.kwbkonin.pl, w zakładce „Dla dostawców”).

 1. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości
 2. Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży
 3. Załącznik nr 2 – Wzór dokumentu z oględzin
 4. Załącznik nr 3 – Wzór gwarancji bankowej
 5. Załącznik nr 4 – Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie RODO
 7. Załącznik nr 6 – Oświadczenie Uczestnika
 8. Załącznik nr 7 – Mapy
 9. Budynek biurowy Kleczew wykaz działek
 10. Budynek biurowy w Kazimierzu Biskupim wykaz działek
 11. Budynek wielofunkcyjny Kleczew wykaz działek
 12. Kompleks inwestycyjny Kazimierz Biskupi wykaz działek